Po zakończeniu podróży zamknij blokadę tylnego koła
Odstaw rower do strefy postoju albo w inne miejsce w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu i zabezpiecz go poprzez ręczne zapięcie blokady lock na tylnym kole. Prawidłowe zamknięcie roweru kończy wypożyczenie i naliczanie opłat.