Tabela opłat

Opłata startowa: 20 zł
Minimalna kwota umożliwiające wypożyczenie roweru: 10 zł
1 minuta jazdy: 0,10 zł
1 minuta postoju: 0,10 zł
Abonament miesięczny (60 minut dziennie): 15 zł
Abonament kwartalny (60 minut dziennie): 35 zł
Opłata za każdą minutę przekroczenia 60 minut w ramach abonamentu: 0,10 zł
Pozostawienie roweru poza wyznaczoną strefą zwrotu/postoju: 10 zł
Premia za odstawienie pozostawionego poza wyznaczoną strefą postoju/zwrotu roweru do strefy postoju/zwrotu skutkujące zwiększeniem środków na koncie: 5 zł
Opłata za zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania Bike_S: 200 zł
Opłata dodatkowa za przekroczenie maksymalnego czasu
wypożyczenia roweru (ponad 12 godzin):
100 zł
Opłata za pozostawienie roweru w miejscu o którym mowa
w Rozdz. VII ust. 16 Regulaminu:
200 zł
Opłata za pozostawienie roweru poza obszarem funkcjonowania
Bike S powyżej 40 km:
1000 zł
Opłata za niszczenie/uszkodzenie roweru: zgodnie z kosztorysem naprawy – serwis Operatora
Opłata za niszczenie/uszkodzenie elementów strefy postoju: zgodnie z kosztorysem naprawy – serwis Operatora
Koszt odtworzenia roweru: zgodnie z kosztorysem naprawy – serwis Operatora
Dostarczenie i udostępnienie rowerów na indywidualne zamówienie: wg indywidualnej stawki – oferty