Tabela opłat

Opłata startowa: 20 zł
Minimalna kwota umożliwiające wypożyczenie roweru: 10 zł
1 minuta jazdy: 0,06 zł
1 minuta postoju: 0,06 zł
Abonament miesięczny (60 minut dziennie): 18 zł
Abonament kwartalny (60 minut dziennie): 45 zł
Opłata za każdą minutę przekroczenia 60 minut w ramach abonamentu: 0,06 zł
Pozostawienie roweru poza wyznaczoną strefą zwrotu/postoju: 10 zł
Bonus za odstawienie roweru stojącego poza strefą postoju do wyznaczonej strefy postoju: 5 zł
Zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania Bike_S: 200 zł
Opłata za przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia roweru:
(ponad 12 godzin)
100 zł
Koszt odtworzenia roweru: zgodnie z kosztorysem naprawy
Dostarczenie i udostępnienie rowerów na indywidualne zamówienie /grupy zorganizowane, wycieczki, zwiedzanie miasta, oferta dla hoteli/: wg indywidualnej stawki