Czy muszę zostawić rower w strefie postoju?

Nie ma takiej potrzeby, za dodatkową opłatą (10 zł) możesz pozostawić rower w innym publicznym miejscu. Z kolei, jeśli odstawisz pozostawiony poza strefą postoju roweru do strefy postoju, stan Twojego konta powiększy się o 5 zł.

 

Gdzie mogę zostawić rower, poza strefą postoju?

W miejscu publicznym, ogólnodostępnym. Nie możesz pozostawić roweru np. na prywatnej posesji, na terenie jakieś firmy, zamykanych cmentarzach, garażach. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

 

Co zrobić, jeśli w strefie postoju nie ma miejsca na kolejny rower?

Odstaw rower na nóżce/stopce obok innych zaparkowanych rowerów, zakończ przejazd.

 

Jak włączyć oświetlenie roweru?

Lampki przednia i tylna zapalają się samoczynnie o zmierzchu.

 

Aplikacja Roovee nie działa poprawnie. Jaki może być powód?

Sprawdź, czy masz najnowszą wersję aplikacji.

 

Czy mogę wypożyczyć rower mając mniej niż 18 lat?

Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia, mogą korzystać z subkonta utworzonego przez rodziców lub opiekunów prawnych w koncie Klienta. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie (rozdział III pkt 5).

 

Czy mogę przewieźć rower BikeS samochodem prywatnym albo autobusem/tramwajem?

Przewożenie rowerów Bike_S jest dozwolone tylko w pojazdach komunikacji publicznej, jeśli umożliwia to regulamin przewoźnika.

 

Ile rowerów mogę wypożyczyć jednocześnie?

Jeden albo dwa. W przypadku wypożyczenia dwóch rowerów system osobno nalicza czas wypożyczenia, przejazdy można zakończyć w różnym czasie, w różnych miejscach obszaru funkcjonowania BikeS.

 

Czy mogę zrobić przerwę w podróży rowerem, by np. wejść do sklepu czy kawiarni?

Podczas wypożyczenia roweru w aplikacji Roovee jest dostępna funkcja „Pauza”. Po jej uruchomieniu można zablokować rower nie kończąc wypożyczenia.

 

Dokonałem płatności, ale moje konto nie jest aktywne – dlaczego?

Prawdopodobnie przelew nie został jeszcze zaksięgowany. Godziny księgowania przelewów zależą od banku, w którym użytkownik posiada konto.

 

Dokonałem płatności, raz wypożyczyłem rower i moje konto jest znów nieaktywne. Dlaczego?

Prawdopodobnie na koncie użytkownika znajduje się mniej niż 10 zł (to kwota minimalna na koncie, umożliwiająca wypożyczenie roweru).

 

W jaki sposób mogę zarezerwować rower?

Otwórz aplikację Roovee, wybierz najbliższy wolny rower (żółty romb) i włącz rezerwację. Rezerwacja trwa 10 minut i nie jest wliczana do czasu wypożyczenia roweru. W przypadku niewypożyczenia roweru w ciągu 10 minut od rezerwacji, rezerwacja kończy się automatycznie.