Reklama na rowerach

Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9, zwraca się z ofertą dzierżawy powierzchni reklamowej na rowerach użytkowanych w systemie Szczecińskiego Roweru Miejskiego – Bike_S (takich, jak na poniższych zdjęciach). Oferta dzierżawy dotyczy możliwości umieszczenia reklamy na dwustronnej obudowie tylnego koła oraz kierownicy.

Reklama w Bike_S
Foto nr 1
Reklama w Bike_S
Foto nr 2

Reklama w Bike_S
Foto nr 3
Reklama w Bike_S
Foto nr 4

Szczeciński Rower Miejski Bike_S w liczbach:

  • 87 stacji rozlokowanych zarówno na lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części Szczecina, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu (centrum miasta), osiedla Majowe, Bukowe czy Słoneczne,
  • 41 tys. użytkowników,
  • średniorocznie 500 tys. wszystkich wypożyczeń rowerów w ramach systemu,
  • dostępność roweru dla użytkowników 24 h / 7 dni w tygodniu, w okresie od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r.

 
Okres dzierżawy oraz ilość rowerów, których dotyczy:
Możliwości dzierżawy w okresie od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. powierzchni reklamowej na 330 rowerach, z czego średnia liczba aktywnych rowerów dziennie wynosi 300 szt.

Termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę zawierającą kwotę dzierżawy wraz z informacją czego dotyczyć będzie reklama umieszczona na rowerach, należy przesłać w terminie do dnia 7 lutego 2019 r. na adres mailowy: biuro@bikes-srm.pl

UWAGA: Spółka zastrzega sobie, iż Dzierżawca nie może umieszczać na powierzchniach reklamowych reklam o treści sprzecznej z polskim prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam:
1) zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych;
2) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu;
3) napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego lub przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem;
4) o charakterze politycznym.

Kontakt:
Borys Aranowski tel. 91 48 09 009, e-mail: baranowski@niol.szczecin.pl

Kryterium wyboru oferty:
Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą kwotę dzierżawy.

Inne:
Spółka w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego montażu materiałów reklamowych na rowerach oraz wymiany uszkodzonych reklam w jego trakcie. Wymagane będzie dostarczenie 400 kompletów materiałów reklamowych przed rozpoczęciem sezonu rowerowego.

Pogoda Szczecin

dziś, niedziela, 24 października 2021

9º

Ciśnienie 982.05 hPa,
Wiatr 3.22 km/h

11º

10º

13º

Pełna mapa stacji