Kodeks Rowerowy Odcinek 2

Jak jeździć rowerem po mieście – poradnik Bike_S

Odcinek 2
Drogi dla rowerów
W Szczecinie jest już ponad 120 kilometrów dróg i pasów ruchu dla rowerów. Wiedza o trasach rowerowych w mieście jest bardzo ważna, bo rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza.
Mamy drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, pasy ruchu dla rowerów. I jest jeszcze tzw. kontraruch rowerowy, czyli możliwość poruszania się ulicami jednokierunkowymi w obu kierunkach, o ile dopuszcza to oznakowanie pionowe i/ lub poziome.
Dziś wyjaśnimy, czym jest Droga dla rowerów (DDR).
DDR to dwukierunkowa bądź jednokierunkowa droga wyłącznie dla rowerzystów, oddzielona konstrukcyjnie od jezdni krawężnikiem lub np. pasem zieleni itp.
Od drogi przeznaczonej dla pieszych DDR może być oddzielona konstrukcyjnie, ale także białym pasem bądź innym kolorem nawierzchni.
Droga dla rowerów jest oznakowana znakami C13. Dodatkowo na drodze dla rowerów umieszcza się znaki poziome symbolizujące rower.
Są też drogi wspólne – dla rowerzystów i pieszych, jak np. na Jasnych Błoniach, oznakowane znakiem c13/16.
Pamiętaj, że na drodze wspólnej dla pieszych i rowerzystów, piesi mają pierwszeństwo.

Kodeks Rowerowy Bike_S

Wzorcowa DDR przy al. Niepodległości. Dwukierunkowa, o czym świadczą znaki poziome, czyli namalowane białą farbą dwa odwrócone rowery.Kodeks Rowerowy Bike_S

Droga dla rowerów jest oznakowana znakiem C13 (trzeci z lewej). Znak pierwszy z lewej (z kreską pionową) oznacza, że masz przed sobą drogę dla pieszych i drogę dla rowerów położone obok siebie. Drugi znak (z kreską poziomą) oznacza, że droga przeznaczona jest i dla pieszych i dla rowerzystów, którzy mogą korzystać z całej szerokości tak oznakowanej drogi. Pamiętaj, że na drodze wspólnej dla pieszych i rowerzystów, piesi mają pierwszeństwo.Kodeks Rowerowy Bike_S

Ulica Julina Fałata (na wysokości Różanki). Droga dla pieszych i rowerzystów.Wspólna droga dla pieszych i rowerzystów w Parku Żeromskiego.Kodeks Rowerowy Bike_S

Także na Jasnych Błoniach piesi i rowerzyści mogą korzystać ze wszystkich dostępnych alejek, z całej ich szerokości. Pamiętajmy jednak na wspólnych rowerowo-pieszych przestrzeniach piesi mają pierwszeństwo, rowerami poruszajmy się więc rozważnie.Kodeks Rowerowy Bike_S

Koniec DDR wskazuje znak c 13 a.


POWRÓT: Kodeks Rowerowy

Pogoda Szczecin

dziś, niedziela, 24 października 2021

9º

Ciśnienie 982.05 hPa,
Wiatr 3.22 km/h

11º

11º

14º

Pełna mapa stacji