Contact

Operator of the Bike_S System

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

Tel. + 48 91 50 65 200
E-mail: bikes@bikes-srm.pl

Media Contact
E-mail: wjachim@bikes-srm.pl

Sponsoring stations
Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
tel.: +48 690 901 510
e-mail: inwestycje@nextbike.pl

Help & cash top up

Wydział Parkowania i Roweru
Miejskiego (SPP checkout)
ul. Wojska Polskiego 105
70-483 Szczecin

Open from Monday to Friday,
8:00 – 17:00.

Sale of advertising space

Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
tel.: +48 782 317 486
e-mail: reklama@nextbike.pl
Left-bank side (16 stations: no. 38-53) and Right-bank side (29 stations: no. 201-229)
344 Nextbike bicycles

BikeU Sp. z o.o.
ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa
tel. +48 22 490 20 33
e-mail: reklama@bikeu.pl
Left-bank side (37 stations: no. 1-37)
358 BikeU bicycles

Oświadczam, iż zrozumiałem że administratorem danych osobowych jest operator Bike_S czyli Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest moja zgoda, której udzielam na potrzeby kontaktu z operatorem Bike_S. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia, sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu korespondencji i kontaktu z operatorem Bike_S, do czasu aż nie odwołam mojej zgody na ich przetwarzanie oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. W przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych wiem, że należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@niol.szczecin.pl. Mam świadomość, że operator systemu Bike_S używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na moim komputerze, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Bike_S oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. W każdej chwili mam możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Bike_S. Zostałem poinformowany, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby korespondencji i kontaktu z operatorem Bike_S i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem danych przy realizacji korespondencji i kontaktu z operatorem Bike_S i w celu jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności www.bikes-srm.pl/regulamin